Ostukorvis pole tooteid.

Summa: 0,00 €

Kinder Bueno kampaania „Bueno Saar”

Kampaania reeglid:

 
1. TOODETE TURUSTAJA:
1.1. Mobec AS, registreerimisnumber 10048462, aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjumaa.
 
2. KAMPAANIA KORRALDAJA:
2.1. Sensesest OÜ, registreerimisnumber 12539388, juriidiline aadress: Tallinna mnt 30 A, 90509 Haapsalu.
 
3. KAMPAANIA PIIRKOND:
3.1. Kampaania viiakse läbi kogu Eesti territooriumil.
 
4. KAMPAANIA KESTUS:
4.1. Kampaaniasse registreerimise periood kestab alates 2.oktoober 2017 kuni 12. november 2017;
4.2. Kampaania periood kestab alates 2.oktoober 2017 kuni 15. november 2017.
 
5. AUHINNAFOND:
5.1. Auhinnafond sisaldab:
5.1.1. 5.2.1. 1 (üks) peaauhind – reis kahele Kreekasse Retreat privaatsaarele. Reisi toimumise aeg 23.05.2018 - 29.05.2018. Reis sisaldab järgmiseid teenuseid:
5.1.1.1. Transporti Tallinn-Riia-Tallinn;
5.1.1.2. Lend Riia-Ateena-Riia;
5.1.1.3. Päralevedu Retreat saarele ja tagasi;
5.1.1.4. Majutus: 5 (viis) ööd villas koos teenindava personaliga (teenindaja ja majapidajanna);
5.1.1.5. Toitlustus: 3 (kolm) söögikorda päevas;
5.1.1.6. Juurdepääs spordi inventarile ja tegevustele saarel (jalgrattad, kajakk, 2 purjelauda;
5.1.1.7. Kindlustus.
5.1.2. 30 (kolmkümmend) vaheauhinda: kott – toolid.
5.2. Auhinnafondi koguväärtus on 11 699,64 EUR (üksteist tuhat kuussada üheksakümmend üheksa eurot, 64 euro senti).
 
6. OSALEMISREEGLID:
6.1. Kampaanias osalemiseks tuleb tarbijal ajaperioodil 2. oktoober 2017 kuni 12. november 2017 osta kas:
6.1.1. Kinder Bueno, 43 (neljakümne kolme) grammi;
6.1.2. Kinder Bueno kolmpakk, 129 (saja kahekümne üheksa) grammi;
6.1.3. Kinder Bueno White 39 (kolmekümne üheksa) grammi;
6.1.4. Kinder Bueno Mini 108 (ükssada kaheksa) grammi.
6.2. Pärast kampaaniatoote ostu saab osaleja end tasuta registreerida veebilehel www.kinderbueno.ee, märkides ära oma eesnime, perekonnanime, ostu kinnitava ostutšeki numbri, kontakttelefoninumbri ja rippmenüüst valima ostatud Kinder Bueno toote nimetuse.
6.3. Enne kampaaniasse registeerimist peab olema sooritatud Kinder Bueno ost ja ostuinfo peab vastama registreerimisel esitatud infole.
6.4. Ostu kinnitav ostutšekk tuleb alles hoida kuni 15. detsembrini 2017, kuna see tõendab auhinna kättesaamisel kampaanias osalemist.
6.5. Kui registreerimine õnnestus, ilmub veebilehele kinnitustekst.
6.6. Loosimises osalevad ainult korrektselt sisestatud registreerimised. Mittenõuetekohased registreerimised ei osale loosimises.
6.7. Üks osaleja võib registreeruda mitu korda ainult juhul, kui ta on korduvalt ostnud kampaaniatooteid ning registreerinud igal korral uut ostu tõendava ostutšeki numbri, suurendades nii oma võiduvõimalusi.
6.8. Korduva numbriga ostutšeki registreeringud kustutatakse ja loosimises osalemine tühistatakse.
6.9. Kampaania korraldaja jätab endale õiguse mitte anda auhinda võitjale juhtudel, kui osaleja:
6.9.1. On mitu korda registreerinud ühe ainulaadse numbriga ostukviitungi;
6.9.2. On registreerinud ühe ja sama ostukviitungi, muutes selle sümboleit sarnasteks sümboliteks, täiendades kviitunumbrit täiendavate sümbolite või numbritega või on muutnud numbrite või sümbolite kombinatsiooni;
6.10. Kampaania korraldaja ei vastuta:
6.10.1. võimalike osalejatele tekkida võivate kahjude eest, mis tulenevad kampaaniatoodete ostmisel või auhinna kättesaamisel;
6.10.2. tagajärgede eest, mis tulenevad vale informatsiooni järgimisest või teistest osaleja vea tagajärjel tekkinud ebatäpsustest;
6.10.3. registreerimiskoha tehniliste seadmete kahjustustest või internetiühenduse katkestusest tingitud mittetäieliku registreerimise eest.
6.11. Kampaanias osalemise korral nõustub kampaanias osaleja, et tema andmeid töödeldakse võitja väljaselgitamise ja temaga kontakteerumise eesmärgil.
 
7. REGISTREERIMISE TÄHTAJAD LOOSIMISTES OSALEMISEKS:
7.1. Vastavalt kampaaniasse registreerumise ajale, osaleb osaleja järgnevates loosimistes:
7.1.1. Registreerudes ajavahemikul 02.10.2017 kuni 08.10.2017, osaleb osaleja 09.10.2017 loosimises;
7.1.2. Registreerudes ajavahemikul 09.10.2017 kuni 15.10.2017, osaleb osaleja 16.10.2017 loosimises;
7.1.3. Registreerudes ajavahemikul 16.10.2017 kuni 22.10.2017, osaleb osaleja 23.10.2017 loosimises;
7.1.4. Registreerudes ajavahemikul 23.10.2017 kuni 29.10.2017, osaleb osaleja 30.10.2017 loosimises;
7.1.5. Registreerudes ajavahemikul 30.10.2017 kuni 05.11.2017, osaleb osaleja 06.11.2017 loosimises;
7.1.6. Registreerudes ajavahemikul 06.11.2017 kuni 12.11.2017, osaleb osaleja 13.11.2017 loosimises.
7.2. Kõik osalejad, kes ei võida vaheloosimistes auhinda, osalevad 13.11.2017 peaauhinna loosimises.
 
8. VÕITJATE VÄLJASELGITAMINE:
8.1. Võitjad valib automaatselt välja arvuti suvalises järjekorras. Kõigil registreeritud osalejatel on võitmiseks võrdsed võimalused.
8.2. Nädala auhinna võitjad loositakse välja 13.10.2017, 16.10.2017, 23.10.2017, 30.10.2017, 06.11.2017 ja 13.11.2017. Igal loosimisel loositakse 5 (viis) nädala võitjat.
8.3. Peaauhinna võitjad loositakse välja 13.10.2017 kohe pärast nädala auhinna võitjate loosimist. Peaauhinna loosimisel on 1 (üks) võitja ja 1 (üks) reservvõitja.
 
9. VÕITJATE VÄLJAKUULUTAMINE:
9.1. Kõik kampaania reeglitele vastavad registreerimised osalevad loosimises. Võitjad kuulutatakse välja 2 (kahe) tööpäeva jooksul pärast loosimist veebilehel www.kinderbueno.ee.
9.2. Peaauhinna võitja nimi ja täielik võitjate nimekiri avalikustatakse 15. novembril 2016 veebilehel www.kinderbueno.ee.
9.3. Kui peaauhinna võitja taotle auhinna kättesaamist hiljemalt 01.12.2017, või ei saa esitada ostu tõendavat kviitungit või kviitung ei vasta kampaaniareeglitele, siis avaldatakse peaauhinna reservvõitja veebilehel www.kinderbueno.ee 04.12.2017, kellel on õigus taotleda auhinna kättesaamist.
 
10. AUHINNA KÄTTESAAMINE:
10.1. Iganädalaste auhindade kättesaamiseks tuleb võitjatel 2 nädala jooksul pärast igat loosimist helistada kampaania reeglites toodud telefonile +372 58 249 673, et auhinna kättesaamine kokku leppida.
10.2. Kui esialgselt loositud võitjad ei võta ühendust kampaania korraldajaga hiljemalt 1.11.2017 ülaltoodud telefoninumbrile helistades, siis kaotavad nad õiguse auhindade kättesaamiseks ning avaldatakse uued võitjad, kellel on seejärel kampaania korraldajaga ühenduse võtmiseks aega 2 nädalat. Peaauhinna varuvõitja on õigus taotleda auhinna kättesaamist 04.11.2017-15.11.2017.
10.3. Võitjatel peab olema võidu kättesaamiseks kaasas ostu kinnitav ostutšekk ja isikut tõendav dokument (kehtiv pass või ID-kaart).
10.4. Auhindu ei saa rahas välja võtta, vahetada mõne muu auhinna vastu või saata postiga.
10.5. Auhinnad, mida ei ole välja võetud, jäävad Mobec AS valdusse.
 
11. PRETENSIOONID:
11.1. Osalejatel on õigus kampaania läbiviimise kohta esitada kaebusi kuni 22. detsembrini 2017. Kaebused tuleb saata kirjalikult kampaania koordineerijale, Sensesest OÜ kontorisse aadressil Tallinn mnt. 30 A, Haapsalu 90509; telefoninumber +372 58 249 673 (tööpäevadel 13.00–17.00), e-post info@senses.ee. Pretensioonidele vastatakse 15 kalendripäeva jooksul alates pöördumise kättesaamise päevast.
 
12. OSALEMISE KEELD:
12.1. Mobec ASi ja Sensesest OÜ töötajatel on keelatud kõnealuses kampaanias osaleda.
 
13. LÕPPSÄTTED:
13.1. Korraldaja ja osaleja õigused ja kohustused on paika pandud ainult nende reeglite ning kehtivate seaduste ja määrustega.
13.2. Kogu reklaammaterjalides avaldatud informatsioon kampaania kohta on informatiivne.
13.3. Osaleja osalemine kampaaniastähendab seda, et osaleja nõustub kõigi nendes reeglites sätestatud juhistega.
13.4. Korraldaja on kampaaniakorra pannud paika kooskõlas nende reeglitega.
13.5. Kõik kampaaniakäigus kampaaniakorraldaja tehtud otsused on lõplikud ja siduvad kõigile osalistele.
13.6. Kõik vaidlused lahendatakse lähtuvalt Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest.
13.7. Kampaania korraldaja jätab endale õiguse kampaania reegleid muuta igal ajal ja ilma ette teatamata, tagamaks ohutu ja õiglase kampaania läbiviimise.
13.8. Kampaania reeglites tehtud muudatused jõustuvad päevast, mil need avaldatakse veebilehel www.kinderbueno.ee.
 
14. LISAINFORMATSIOON
14.1. Kampaania kohta saab lisainformatsiooni:
14.1.1. külastades kampaania veebilehte www.kinderbueno.ee;
14.1.2. võttes korraldajaga ühendust e-posti teel info@senses.ee;
14.1.3. helistades telefoninumbrile +372 56 255 603.