Ostukorvis pole tooteid.

Summa: 0,00 €

Raffaello​​ muudab ​Sinu suve pikemaks

Tarbijamängu „Raffaello muudab Sinu suve pikemaks“ reeglid
 
1. KAMPAANIA KORRALDAJA:
1.1. Mobec AS, registrinumber 10048462, aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjumaa.
 
2. KAMPAANIA KOORDINAATOR:
2.1. Sensesest OÜ, registrinumber 12539388, juriidiline aadress: Tallinna mnt 30A, 90509, Haapsalu.
 
3. KAMPAANIA TOIMUMISKOHT JA AEG:
3.1. Kampaania toimub kogu Eesti territooriumil.
3.2. Kampaaniasse registreerimise periood kestav alates 4.09.2017 kuni 08.10.2017.
 
4. AUHINNAFOND:
4.1. Auhinnafond koosneb:
4.1.1. 2 (kahest) peaauhinnast – reisiportaali “Fly24.net” kinkekaart 2500 euro väärtuses (kaks tuhat viissada eurot, 00 euro senti). “Fly24.net” kinkekaarti saab võitja kasutada ​järgmistel tingimustel:
4.1.1.1. Võitja võtab ühendust personaalse reisikonsultandiga. Vastavasisuline info koos konsultandi konkaktide jmt, antakse võitjale üle kinkekaardi üleandmisel;
4.1.1.2. Võitja võib valida reisi sihtkoha, majutustingimused, kohapelsed lisateenused jmt kogusummas 2500 eurot. Kui võitja valitud reisi kogusumma ületab 2500 eurot, peab võitja ise tasuma võidu piirmäära ületanud summa;
4.1.1.3. Kinkekaarti võib kasutada erinevatel aegadel ja erinevate Fly24.net poolt pakutavate reisiteenuste eest tasumiseks kuni summa 2500 eurot täitumiseni või kuni 01.10.2018 tähtaja saabumiseni;
4.1.1.4. Kinkekaart kehtib kuni 01.10.2018.
4.1.2. 20 (kahekümnest) iganädalasest auhinnast – Polaroid “Snap Touch” kaamera koos 10-lehelise fotopaberi pakiga.
4.2. Auhinnafondi koguväärtus on 8053,80 eurot (kaheksa tuhat viiskümmend kolm eurot ja 80 euro senti).
 
5. OSALEMISREEGLID:
5.1. Kampaanias osalemiseks peab tarbija ostma ükskõik millise alljärgnevatest Raffaello pralineedest ajavahemikus 4.09.2017 - 08.10.2017:
5.1.1. Raffaello 40-grammine pakk;
5.1.2. Raffaello 150-grammine pakk;
5.1.3. Raffaello 230-grammine pakk;
5.1.4. Raffaello ​260-grammine pakk;
5.1.5. Raffaello 300-grammine pakk.
5.2. Pärast kampaaniatoote ostmist peab osaleja kampaanias osalemiseks oma ostu tasuta registreerima veebilehel www.raffaello.ee​, kuhu ta märgib oma ees- ja perekonnanime, ostukviitungi ​numbri ​ja ​kontakttelefoni.
5.3. Kui ​registreerimine ​õnnestus, ​kuvatakse ​veebilehel ​vastav ​kinnitustekst.
5.4. Ainult õnnestunud registreerumised osalevad kampaanias.
5.5. Kampaanias osalemiseks registreeritud ostutšekk tuleb alles hoida kuni 03.11.2017, et tõendada ​vajadusel ​õigust ​saada ​auhinda.
5.6. Üks osaleja võib ennast mitu korda registreerida vaid siis, kui ta ostab korduvalt mis tahes kampaaniatoote ning registreerib iga kord ainulaadse ostukviitungi. Seda tehes suureneb tema võiduvõimalus.
5.7. Korduvalt registreeritud ostukviitungid, mis on eelnevalt juba kampaanias osalemiseks registreeritud, ei osale loosimises.
5.8. Kampaania korraldaja ja koordinaator jätavad endale õiguse mitte väljastada võitjale auhinda, kui osaleja:
5.8.1. On registreerinud ​ühe ​ainulaadse ​ostukviitungi ​mitmel korral;
5.8.2. On registreerinud ühe ja sama ostukviitungi, muutes selles olevad sümbolid sarnaste vastu, lisades kviitungi numbrile sümboleid või numbreid, või muutes numbrite või sümbolite kombinatsiooni;
5.8.3. On registreerimisel sisestanud teised ostukviitungil olevad numbrid, mis ei ole ostukviitungi number.
5.9. Kampaania korraldaja ja ​koordinaator ei vastuta:
5.9.1. Osalejate võimaliku kaotsimineku eest, kui see on juhtunud kampaaniatoote ostmise või auhinna ​kättesaamise ajal;
5.9.2. Tagajärgede eest, mis on tekkinud valeandmete esitamise või teiste osaleja süül esinenud ​ebatäpsuste tõttu;
5.9.3. Puudulike registreerimiste eest, mis on tekkinud vigade tõttu tehnilistes seadmetes, kust registreerimine ​tehti või internetiühenduse häirete tõttu.
5.10. Kampaanias osalemiseks taotlemisel nõustub kampaanias osaleja oma andmete töötlemisega, et tagada võitja valimine ja temaga kontakti saavutamine.
 
6. KAMPAANIASSE REGISREERIMISE TÄHTAJAD:
6.1. Osalejad võivad kampaanias osalemiseks registreerida oma andmed alates 04.09.2017 kuni 08.10.2017 at 23:59:59:
6.1.1. Osalejad, kes on end registreerinud alates 04.09.2017 kuni 10.09.2017 kell 23:59:59, osalevad iganädalases ​loosimises, mis toimub 12.09.2017;
6.1.2. Osalejad, kes on end registreerinud alates 11.09.2017 kuni 17.09.2017 kell 23:59:59, osalevad iganädalases ​loosimises, ​mis ​toimub ​19.09.2017;
6.1.3. Osalejad, kes on end registreerinud alates 18.09.2017 kuni 24.09.2017 kell 23:59:59, osalevad iganädalases loosimises, ​mis ​toimub 26.09.2017;
6.1.4. Osalejad, kes on end registreerinud alates 25.09.2017 kuni 01.10.2017 kell 23:59:59, osalevad ​iganädalases ​loosimises, ​mis ​toimub 03.10.2017;
6.1.5. Osalejad, kes on end registreerinud alates 02.10.2017 kuni 08.10.2017 kell 23:59:59, osalevad ​iganädalases loosimises, mis ​toimub 10.10.2017.
6.2. Kõik registreerumised, mis on kooskõlas lõiguga 6, kuid mis ei ole võitnud ühtegi iganädalast auhinda, osalevad ​peaauhinna ​loosimises, ​mis toimub 10.10.2017.
 
7. VÕITJATE VÄLJASELGITAMINE:
7.1. Võitjate nimed loositakse välja arvutiprogrammiga automaatselt ja juhuslikus järjekorras. Kõikidel registreerunud osalejatel on võrdne võimalus võita.
7.2. Nädala auhindade võtjad loositakse välja 12.09.2017, 19.09.2017, 26.09.2017, 03.10.2017 ja 10.10.2017 kell 13.00. Igal nädalal loositakse ​välja ​neli ​(4) ​iganädalase ​auhinna võitjat.
7.3. 10.10.2017, kohe pärast iganädalase auhinna võitjate loosimist, loositakse välja peaauhinna võitjad.Peaauhinna võitjate loosimises loositakse välja kaks (2) peaauhinna võitjat ja üks (1) varuvõitja.
7.4. Kõik loterii reeglitele ​vastavad ​registreerimised ​osalevad ​loosimisel.
 
8. VÕITJATE VÄLJAKUULUTAMINE:
8.1. Võitjad avaldatakse veebilehel www.raffaello.ee kahe (2) tööpäeva jooksul pärast igat loosimist.
8.2. Täielik ​võitjate ​nimekiri ​avaldatakse ​veebilehel www.raffaello.ee ​12.10.2017.
8.3. Kui peaauhinna võitja ei taotle auhinna kättesaamist enne 27.10.2017, tal ei ole võimalik esitada võidu toonud ostutšekki või see ei vasta kampaania reeglites toodule, siis 30.10.2017 avaldatakse peaauhinna varuvõitja nimi kampaania veebileheküljel www.raffaello.ee.
 
9. AUHINNA KÄTTESAAMINE:
9.1. Iganädalase auhinna kättesaamiseks peab võitja helistama numbrile +372 58 249 673 kuni 27.10.2017, et leppida kokku, kuidas auhind temani toimetatakse. Võitja peab saatma võidu toonud kviitungi koopia ning isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID-kaart) e-posti aadressile info@senses.ee, ​et tõendada auhinna saamise õigust.
9.2. Kui peaauhinna võitja ei taotle auhinna kättesaamist enne 27.10.2017, tal ei ole võimalik esitada võidu toonud ostutšekki või see ei vasta kampaania reeglites toodule, siis 30.10.2017 tekib peaauhinna varuvõitjal õigus taotleda peaauhinna kättesaamist alates 30.10.2017 kuni 10.11.2017.
9.3. Kui peaauhinna võitja on alla 18 (kaheksateist) aastat vana, antakse talle auhind üle vähemalt ühe (1) lapsevanema või eestkostja juuresolekul või lapsevanema või eestkostja kirjaliku ja allkirjastatud ​auhinna üleandmise ​nõusoleku esitamisel.
9.4. Auhindu ei maksta välja sularahas ega vahetata teiste auhindade vastu.
9.5. Iganädalased auhinnad, millele ei tulda järele enne 27.10.2017, jäävad toote turustajale Mobec AS.
9.6. Peaauhinnad, mida ei ole olnud võimalik võitjatele üle anda enne 10.11.2017, jäävad toote turustajale Mobec AS.
 
10. KAEBEMENETLUSED:
10.1. Osalejad võivad kampaania protsessi kohta esitada kaebusi 17.11.2017. Kaebused tuleb saata kirjalikult kampaania koordinaatori aadressile: Sensesest OÜ, Tallinna mnt. 30 A, Haapsalu 90509; või e-posti aadressile: info@senses.ee. Kirjalikud vastused antakse 15 kalendripäeva jooksul alates päevast, mil kaebuse kohalejõudmine on dokumenteeritud.
 
11. OSALEMISKEELD:
11.1. Ettevõtete Mobec AS ja Sensesest OÜ töötajad ​ei ​tohi ​kampaanias osaleda.
 
12. LÕPPSÄTTED:
12.1. Korraldaja, koordinaatori ja osaleja õigused ja kohustused on toodud ainult nendes reeglites ​ning ​kehtivates ​seadustes ​ja ​määrustes.
12.2. Igasugune ​reklaamides ​leiduv ​info ​kampaania ​kohta on ​informatiivne.
12.3. Kampaanias osalemine tähendab, et osaleja nõustub nendes reeglites loodud määrustega.
12.4. Korraldaja ​on ​nende ​reeglitega määranud ​kampaania ​toimimisviisi.
12.5. Kõik kampaania ajal tehtud korraldaja ja koordinaatori otsused kampaania kohta on lõplikud ​ning ​siduvad ​kõikidele osalejatele.
12.6. Kõik ​vaidlused ​lahendatakse ​Eesti ​Vabariigi ​õigusaktide ​kohaselt.
12.7. Kampaania korraldaja jätab endale õiguse muuta kampaania reegleid igal ajal ning eelneva hoiatuseta, ​et ​tagada ​ohutu ​ja ​aus kampaania.
12.8. Muudatused kampaania reeglites jõustuvad päeval, mil need avaldatakse veebilehel www.raffaello.ee.
 
13. LISAINFO:
13.1. Täpsema ​teabe ​saamiseks ​kampaania ​kohta:
13.1.1. külastage ​​kampaania ​veebilehte ​aadressil ​www.raffaello.ee;
13.1.2. võtke ühendust kampaania koordinaatoriga e-posti info@senses.ee teel;
13.1.3. helistage numbril ​+372 ​58 249 673 ​(tööpäevadel ​kell ​13.00–16.00).