Pardiralli annetus

„Kar-Kar jäätise heategevuskampaania koostöös Pardiralliga“ kampaaniareeglid

1. Perioodil 01.04-07.06.2024 toimub kõikides Eestis asuvates kauplustes ja müügikohtades tarbijamäng, mida korraldab MOBEC AS registrikoodiga: 10048462, asukoht Kurekivi tee 2 Lehmja küla, Rae vald, 75306 Harjumaa, email: mobec@mobec.ee, telefon 51990159 (edaspidi kampaania Korraldaja) koostöös Pardiralliga.

2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud kampaania Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik kampaania Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.

3. Kampaanias saab osaleda igaüks, kes ostab kampaania perioodil Kar-Kari „What the Duck?“ jäätist.

4. Iga kampaaniaperioodil ostetud kampaaniajäätise hinnast annab Mobec AS heategevuseks 8 senti Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit MTÜ-le.

5. Heategevuseks kogutud summa kantakse Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit MTÜ-le üle nende poolt esitatud Eestis registreeritud pangakontole hiljemalt 15.juuniks 2024.a.

6. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult Mobec AS , Kurekivi tee 2 Lehmja küla, Rae vald, 75306 Harjumaa või e-mailile mobec@mobec.ee.

7. Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.

8. Kampaania korraldaja kontaktandmed ja kampaania info on avaldatud ja leitavad veebilehel mobec.ee