Suur Suve Loos 2024

KAMPAANIA „SUVE KÕIGE VINGEM LOOS 2024“ REEGLID

1 KAMPAANIA KORRALDAJA JA TELLIJA

1.1 Kampaania korraldaja on MOBEC AS, registrikood 10048462, aadress Kurekivi tee 2, Lehmja küla, Rae Vald, Eesti, e-posti aadress mobec@mobec.ee („Korraldaja“).

2 KAMPAANIA TOIMUMISKOHT JA PERIOOD

2.1 Kampaania „SUVE KÕIGE VINGEM LOOS 2024“ toimub Eesti Vabariigi territooriumil ajavahemikus 13.05.2024 kuni 30.06.2024 („Kampaania“).

2.2 Kampaania viiakse läbi Fullar OÜ, registrikood 16131537, aadress Helme tn 7a-30, 10614 Tallinn, Eesti („Fullar“) osutatavas mobiilirakenduses nimega Fullar („Mobiilirakendus“).

3 AUHINNAD JA VÕIDUFOND

3.1 Kampaania võidufondi kuulub 38 auhinda.

3.2 Kampaania raames loositakse kõikide Kampaanias osalejate vahel välja järgmised auhinnad:

3.2.1 38 auhinda

3.2.1.1 SUP aerusurfi laud 1x

3.2.1.2 Trikitõukeratas koos kiivriga 2x

3.2.1.3 Werthers´i võrkkiik 5x

3.2.1.4 Mamba joogipudel 15x

3.2.1.5 Toffifee jalgpall 15x

3.3 Kampaania võidufondi suuruseks on 1500 eurot.

4 KAMPAANIAS OSALEMISE TINGIMUSED

4.1 Kampaanias võivad osaleda kõik vähemalt 13-aastased Eesti Vabariigi elanikud, välja arvatud Korraldaja töötajad või teiste Kampaania korraldamises osalenud või korraldamisega seotud ettevõtete töötajad („Osaleja“).

4.2 Kampaanias osalemiseks tuleb osta vähemalt üks allpool nimekirjast ajavahemikus 13.05.2024 kuni 30.06.2024 („Kampaaniaperiood“) ja skaneerida kampaaniatootel olev QR kood tasuta Mobiilirakenduse kaudu ning hoida alles kampaaniatootel olev kleebis QR koodiga.

4014400400007 TOFFIFEE sarapuupähkel karamellis nugatikreemi ja šokolaadiga 125g

4014400900651 TOFFIFEE 200g

4014400900576 TOFFIFEE sarapuupähkel karamellis nugatikreemi ja šokolaadiga 400g

40144382 KNOPPERS krõbe vahvlimaiustus piima-pähklitäidisega 25g

40144627 KNOPPERS maapähklit.25g

40144559 KNOPPERS B/W 25g

40144405 KNOPPERS vahvlimaius piima-pähklitäidisega 3*25g

40144467 KNOPPERS PeanutBar, šokolaadibatoon maapähklitega 40g

40144474 KNOPPERS CoconutBar, šokolaadibatoon kookosega 40g

40144450 KNOPPERS NutBar šokolaadibatoon 40g

4014400907902 WERTHER´S ORIGINAL suhkruvabad koorekompvekid magusainetega 42g

4014400923476 WERTHER´S ORIGINAL Šokolaadimaitseline suhkruvabad koorekompvekid magusainetega,42g

4014400919974 WERTHER´S ORIGINAL suhkruvabad pehme kooreiirise kompvekid 80g

40144016 WERTHER´S ORIGINAL koorekompvekid 50g

4014400915143 WERTHER´S ORIGINAL pehme iiris šokolaadis 120g

4014400910063 WERTHER´S ORIGINAL koorekompvekid 135g

4014400909937 WERTHER´S ORIGINAL Chevy Toffees 135g

4014400909876 WERTHER´S ORIGINAL Creamy Filling 135g

4014400925326 WERTHER´S ORIGINAL Brezel Caramel popcorn 140g

4014400925319 WERTHER´S ORIGINAL Classic Caramel popcorn 140g

4014400935677 WERTHER´S ORIGINAL Popcorn Salted Caramel 140g

4014400931884 WERTHERS GOLDEN MIX 340g

4014400900897 WERTHER’s ORIGINAL koorekompvekid 3x50g

4014400922707 WERTHER´S ORIGINAL Pehme iiris 125g

4014400932492 WERTHER´S ORIGINAL Soolakaramelliga 125g

40144641 MAMBA nätsukomm 26,5g

4014400926279 MAMBA nätsukomm 4-pakk 106g

4014400926309 MAMBA Cola 106g

4014400933581 MAMBA Tropic 4-pakk 106g

4014400932560 MAMBA Fun Park nätsukomm 106g

4014400926293 MAMBA Sauer 106g

4014400933390 MAMBA Party nätsukommid 140g

4014400933413 MAMBA Magic Sticks 140g

4014400933406 MAMBA Fantastic Mix nätsukommid 140g

4014400933420 MAMBA Fruit Surfer 140g

 

4.3 QR koodi Kampaanias registreerimiseks peab Osaleja Mobiilirakenduse alla laadima ning logima Mobiilirakendusse sisse. Mobiilirakenduse esmakordsel kasutamisel on vajalik Osaleja eelnev registreerumine e-posti aadressiga. Mobiilirakenduse kasutamiseks on vajalik ligipääs Internetile. Mobiilirakenduse kasutamisele kohalduvad Fullar mobiilirakenduse kasutustingimused ja privaatsusteavitus.

4.4 Kui Osaleja skaneerib QR koodi enne Mobiilirakenduse alla laadimist, suunatakse Osaleja QR koodi skaneerimisel automaatselt vastava teenusepakkuja Mobiilirakendusepoodi (Google Play või Apple App Store), mille kaudu on Osalejal võimalik Mobiilirakendus tasuta alla laadida. QR koodi skaneerimisel olukorras, kus Mobiilirakendus on seadmesse eelnevalt alla laaditud, suunatakse Osaleja automaatselt Kampaaniavaatesse.

4.5 Iga QR koodi saab Osaleja Kampaanias osalemiseks skaneerida vaid ühe korra. Osaleja võib Kampaania raames skaneerida mitu erinevat QR koodi, suurendades seeläbi oma võiduvõimalust.

4.6 Kõik Kampaaniaperioodi jooksul Osaleja poolt skaneeritud QR koodid osalevad loosihetkel auhindade loosimisel.

4.7 Auhindade loosimisel osalevad kõik loosimise hetkeks jooksul vähemalt ühe QR koodi registreerinud Osalejad.

4.8 Osaleja saab kampaaniaperioodi jooksul võita ühe auhinna.

4.9 Osaleja peab hoidma alles kampaaniatootelt saadud QR koodiga kleebise.

4.10 Kampaania leiab aset üksnes Mobiilirakenduse kaudu ning posti, telefoni, veebilehekülje või mis tahes muu sidevahendi kaudu osalemine ei ole võimalik. Käesolevad tingimused reguleerivad Kampaanias osalemist üksnes Mobiilirakenduse kaudu.

5 VÕITJATE VÄLJASELGITAMINE

5.1 Võitjad loositakse kõikide edukalt QR koodi registreerinud Osalejate vahel juhuslikkuse alusel välja Fullari osutatava automatiseeritud arvutiprogrammi abil. Kõik edukalt registreeritud QR koodid tagavad Osalejale võrdse võiduvõimaluse. Osaleja osaleb loosimises nii mitme võiduvõimalusega, kui mitu QR koodi ta on registreerinud. Võitmiseks peab Osalejal olema loosimise hetkel aktiivne Mobiilirakenduse kasutajakonto. QR koodi registreerinud, kuid Mobiilirakenduse kasutajakonto mistahes põhjusel sulgenud Osalejad ei osale auhindade loosimises.

5.2 Auhinnad loositakse välja 02.07.2024

5.3 Korraldajal on õigus küsida võitjalt võidu tõendamiseks kampaaniatootelt saadud QR koodiga kleebist. 5.4 Juhul, kui võitja ei lunasta võidetud auhinda käesolevate Kampaania reeglite peatükis 8 nimetatud tähtaja jooksul, jätab korraldaja endale õiguse mitte loosida uut võitjat.

5.5 Korraldajal on õigus loosida Asendusvõitja juhul, kui Kampaaniaperioodi jooksul või pärast Kampaania lõppemist, kuid enne auhindade väljaandmist ilmneb, et võitja ei vasta käesolevate Kampaania reeglite tingimustele või on neid oluliselt rikkunud. Asendusvõitjad loositakse vajadusel välja hiljemalt 28.08.2024

5.6 Olukorras, kus võitja ega Asendusvõitja ei ole auhinda ettenähtud tähtaja jooksul lunastanud, võib Korraldaja jätta auhinna välja andmata.

6 VÕITJATEST TEAVITAMINE

6.1 Võitjatele saadetakse 3 päeva jooksul arvates loosimise hetkest võitu kinnitav e-kiri Mobiilirakenduse registreerumiskontos esitatud e-posti aadressile, sisaldades vajadusel täpsemaid juhiseid võidu realiseerimiseks.

 

7 VÕITJATE AVALIKUSTAMINE

7.1 Võitjate pseudonüümitud nimed avalikustatakse kampaania korraldaja https://mobec.ee/ lehel 5 tööpäeva jooksul pärast loosimist.

7.2 Kampaania raames kogutud Osalejate isikuandmeid töödeldakse üksnes käesoleva Kampaania läbiviimiseks, sealhulgas võitjate väljaselgitamiseks ning auhindade välja andmiseks. Isikuandmete töötlemine toimub kooskõlas Kampaania privaatsusteavitusega, mis on kättesaadav Fullar mobiilirakenduses.

8 AUHINNA KÄTTESAAMINE

8.1 Auhinna realiseerimise juhised edastab Korraldaja või Fullar võitja e-posti aadressile koos võidust teavitava e-kirjaga.

8.2 Auhinnad väljastab korraldaja vastavalt võitjaga kokkuleppel Eesti piirides. Auhinna kättesaamiseks peab võitja vastama võidust teada andvale e-kirjale ning saatma sobiva Smartpost Itella pakiautomaadi asukoha ning oma mobiiltelefoni numbri.

8.3 Auhinnad tuleb lunastada hiljemalt 30.09.2024. Kui võitja ei taotle auhinna väljaandmist 90 päeva jooksul alates võidust teavitamisest, kaotab ta õiguse auhinna saamisele.

8.4 Võitja vastutab ainuisikuliselt auhinna kättesaamiseks esitatud andmete õigsuse eest. Korraldaja ega Fullar ei vastuta auhinna kätte saamata jäämise eest, kui võitja on Korraldajale või Fullarile esitanud teadlikult või ekslikult valeandmeid.

8.5 Korraldajal on õigus jätta võitjale auhind väljastamata, kui võitja: 8.5.1 ei vasta käesolevate Kampaania reeglite punktis 4.1 sätestatud tingimustele;

8.5.2 on mitmel korral skaneerinud kampaaniatootel olevat ainulaadset QR koodi;

8.5.3 ei ole ettenähtud aja jooksul lunastanud oma auhinda.

8.6 Rahalisi auhindu ei maksta välja sularahas.

8.7 Auhindu ei ole võimalik vahetada teiste auhindade vastu ega nõuda mitterahalise auhinna asemel rahalise võidu väljastamist. Juhul, kui konkreetset auhinda ei ole Korraldajast sõltumatul põhjusel võimalik võitjale väljastada, on Korraldajal õigus asendada auhind teise vähemalt samaväärse auhinnaga.

9 MUUD TINGIMUSED

9.1 Enne Kampaanias osalemist kinnitab Osaleja, et on käesolevate Kampaania reeglitega tutvunud ja nõustub nendega.

9.2 Kõik Kampaania korraldamise ja läbi viimisega seotud tingimused on sätestatud käesolevates Kampaania reeglites.

9.3 Korraldajal on õigus Osaleja ühepoolselt kõrvaldada Kampaaniast, kui Korraldajale saab teatavaks, et Osalejal ei ole käesolevate Kampaania reeglite kohaselt õigust Kampaanias osaleda, käesolevaid Kampaania reegleid on oluliselt rikutud või kui Korraldajal on põhjendatud kahtlus, et Osaleja on mis tahes petturlike võtete abil loonud endale ebaausa eelise võidu saavutamiseks.

9.4 Korraldajal on õigus keelduda võitjale auhinna väljastamisest või nõuda auhinna väärtuse hüvitamist olukorras, kus auhind on juba välja antud, kuid võitjaga seoses saab teatavaks mis tahes käesolevate Kampaania reeglite punktis 9.3 nimetatud olukord.

9.5 Korraldajal on õigus vajadusel ühepoolselt muuta käesolevaid Kampaania reegleid. Muudatused jõustuvad hetkest, mil need avaldatakse Mobiilirakenduses vastava Kampaania juures. Korraldajal ei ole õigust kampaaniaperioodi kestel muuta olulisi Kampaania reegleid.

9.6 Korraldaja ja Fullar ei vastuta mis tahes puudulike, vigaste või ebatäpsete registreeringute eest, mille on tinginud Osaleja seadmest tulenevad tehnilised puudused ja vead, kehv Internetiühendus, probleemid Mobiilirakendusele juurdepääsemisega ja selle kasutamisega.

9.7 Korraldaja ja teised Kampaania läbiviimisega seotud ettevõtted ei vastuta mis tahes kahju eest, mis on Osalejale otseselt või kaudselt tekkinud seoses kampaaniatoote ostmise, Kampaanias osalemise, osalemise katkestamise (nt Mobiilirakenduse kasutajakonto sulgemise tõttu), auhindade kättesaamise või kasutamisega. Korraldaja ja teised Kampaania läbiviimisega

seotud ettevõtted vastutavad üksnes juhul, kui kahju on põhjustatud tahtlikult või raske hooletuse tõttu.

9.8 Korraldaja ja Fullar ei vastuta käesolevate Kampaania reeglite rikkumise eest, sealhulgas oma kohustuste täitmisega viivitamise eest, olukorras, kus rikkumine on tingitud asjaoludest, mida Korraldaja või Fullar ei saanud mõjutada ja kui mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud Korraldajalt ega Fullarilt oodata, et ta selliste asjaoludega arvestaks või neid väldiks või takistavad asjaolud või nende tagajärjed ületaks.

9.9 Kõik Kampaania ning auhindadega seotud pildid on illustreeriva iseloomuga ning ei pruugi vastata tegelikkusele.

9.10 Kõik Kampaaniast tulenevad või sellega seotud vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

10 PRETENSIOONID JA KÜSIMUSED

10.1 Kõik Kampaania korraldamise ja Kampaania toodetega seotud pretensioonid ja küsimused tuleb Korraldajale esitada kirjalikult aadressil Kurekivi tee 2 Lehmja küla, Rae vald, 75306 Harjumaa või e-posti mobec@mobec.ee teel, märksõnaga „SUVE KÕIGE VINGEM LOOS 2024“ hiljemalt 31.09.2024

10.2 Korraldaja vaatab kõik laekunud pretensioonid ja küsimused läbi ning vastab neile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt 5 tööpäeva jooksul arvates pretensiooni või küsimuse kättesaamise päevast.

10.3 Mobiilirakenduse toimimisega seonduvad pretensioonid ja küsimused tuleb esitada Fullarile e-posti info@fullar.ee, märksõnaga „SUVE KÕIGE VINGEM LOOS 2024“ Fullar vaatab kõik laekunud pretensioonid ja küsimused läbi ning vastab neile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt 5 tööpäeva jooksul arvates pretensiooni või küsimuse kättesaamise päevast.

10.4 Korraldaja või Fullari otsused Kampaania või Mobiilirakendusega seotud mis tahes küsimuste või pretensioonide osas on lõplikud ning kõigile Osalejatele järgimiseks kohustuslikud.

11 LISATEAVE

11.1 Kampaania kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust Korraldajaga e-posti mobec@mobec.ee teel.

11.2 Mobiilirakenduse kohta lisateabe saamiseks tutvuge Fullar mobiilirakenduse kasutustingimuse ja privaatsusteavitustega ning Mobiilirakenduse „KKK“ jaotisega.